Profesjonalizm
Terminowość
 Indywidualna wycena
Niezawodność

Prace związane z remontem bieżącym dróg, placów i chodników

W zakres naszej działalności wchodzi również realizacja prac związanych z bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg placów oraz chodników. Posiadamy niezbędne wyposażenie, doświadczenie oraz wiedzę potrzebną do realizacji prac drogowych. W szczególności możemy realizować następujące prace:

 • Utrzymanie dróg o nawierzchni nieutwardzonej,
 • Utrzymanie dróg o nawierzchni tłuczniowej,
 • Uzupełnianie lokalnych wybojów kruszywem łamanym,
 • Korytowanie dróg,
 • Profilowanie nawierzchni drogowych,
 • Łatanie nawierzchni bitumicznych metodą na zimno,
 • Regulacja urządzeń należących do zarządcy drogi,
 • Osadzanie, naprawa, udrażnianie przepustów drogowych,
 • Regulacja obrzeży oraz krawężników,
 • Naprawy bieżące nawierzchni chodników i placów,
 • Remonty nawierzchni z płytek chodnikowych oraz kostki betonowo brukowej (polbruk),
 • Koszenie poboczy,
 • Oznakowanie awarii w pasie drogowym,
 • Pozostałe prace związane z utrzymaniem bieżącym dróg, placów i chodników.

ZAMÓW OFERTĘ