Profesjonalizm
Terminowość
 Indywidualna wycena
Niezawodność

Firma PHU BAUMAR Mariusz Semeńczuk

Firma rozpoczęła swoją działalność 17 maja 2010 roku. Pierwsze usługi były realizowane głównie na rzecz osób fizycznych i dotyczyły prowadzenia prac ziemnych przy użyciu koparko – ładowarki oraz minikoparki. Ponadto firma dysponowała sprzętem do transportu pojazdów oraz samochód ciężarowy z hds do transportu towarów. Następnym ważnym krokiem z punktu widzenia rozwoju firmy było nawiązanie ścisłej współpracy z firmą realizującą kompleksowe budowy sieci i przyłączy telekomunikacyjnych. Owocna współpraca miała bezpośrednie przełożenie na dalszy rozwój firmy. Każdego roku park maszyn w firmie był coraz pokaźniejszy. Realizowane prace związane z budową sieci i przyłączy telekomunikacyjnych prowadzone były na terenie całego kraju. Najwięcej zadań zostało zrealizowanych w województwie Warmińsko – Mazurskim, gdzie łączna ilość wykonanych wykopów przekroczyła 50 kilometrów. Oczywiście w trakcie realizacji prac poza siedzibą firmy świadczono równolegle usługi na rynku lokalnym skierowanym do klientów indywidualnych. Duże zainteresowanie ze strony klientów usług, odpowiednie rozpoznanie rynku, nawiązanie współpracy z dużymi firmami oraz zrównoważony plan rozwoju firmy spowodowały dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa. W 2015 roku park maszynowy składający się z dwóch pojazdów dostawczych, autolawety, trzech minikoparek, koparki łańcuchowej, koparko – ładowarki, lawet oraz przyczep i maszyny do wykonywania przecisków mechanicznych został dodatkowo wyposażony w maszynę do wykonywania przewiertów sterowanych oraz pojazd ciężarowy do przewozu „wiertnicy”. Zakup maszyny do wykonywania przewiertów sterowanych jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku na świadczenie tego typu specjalistycznych robót. Z kolei w roku 2016 realizowaliśmy szereg prac budowlanych poczynając od budowy domów przez piaskowanie elewacji budynków zabytkowych po realizacje prac remontowych. Ponadto zajmowaliśmy się projektowaniem i montażem przydomowych oczyszczalni, kompleksową budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych metodą przewiertu sterowanego oraz wykopu otwartego. W trosce o dalszy rozwój firmy podjęliśmy działaniao doposażeniu firmy w pojazdy dostawcze przeznaczone do przewozu rzeczy. Aktualnie posiadamy trzy pojazdy dostawcze oraz jedną autolawetę.

 

W chwili obecnej firma świadczy usługi w następującym zakresie:

  • Wykonywanie przewiertów sterowanych,
  • Wykonywanie przecisków mechanicznych,
  • Projektowanie i montaż oczyszczalni przydomowych,
  • Usługi koparko – ładowarką,
  • Usługi minikoparką,
  • Usługi koparką łańcuchową,
  • Budowa domów, usługi remonotowo – budowlane, piaskowanie elewacji,
  • Usługi związane z transportem pojazdów autolawetą,
  • Usługi transportowe pojazdami o DMC 3,5 tony,
  • Usługi dźwigowe HDS oraz wywrotką.

 

Kolejnym krokiem będzie intensyfikacja działań na rynku krajowym bezpośrednio związana ze świadczeniem usług specjalistycznych tj. wykonywanie przewiertów sterowanych i przecisków mechanicznych o różnych średnicach, transport pojazdami o DMC do 3,5 tony oraz równoległe prowadzenia prac ziemnych tj. montaż oczyszczalni przydomowych, budowa sieci i przyłączy wod-kan, telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych etc., a także niwelacji terenu, korytowania pod konstrukcje drogowe, bieżące remonty dróg, placów i chodników, prace remontowo – budowlane itp. Gwarantujemy Państwu niezawodną realizację prac, wyspecjalizowany personel, fachowość, profesjonalizm oraz terminowość świadczonych usług. Udzielamy gwarancji należytego wykonania robót. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony internetowej firmy (www.baumar-przewierty.pl) oraz skorzystania z oferty. Do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie w zależności od specyfiki prac oraz zakresu robót.

 

Zapraszamy do współpracy